BNJWH-beheer Bewindvoerders

Beschermingsbewind, mentorschap & curatele 

Ondersteuning voor mensen die (tijdelijk) hun financiën niet zelf kunnen beheren

Clienten login:

Bewindvoering Friesland – Wij zijn een kleinschalig bewindvoerderskantoor gevestigd in Surhuisterveen (Friesland). Graag ondersteunen wij mensen die door omstandigheden hun financiële zaken niet meer kunnen beheren/ behartigen, of door gevolg van geestelijke of lichamelijke toestand niet meer zelf kunnen beslissen over hun persoonlijke verzorging of behandeling.

Door onze ervaring in beschermingsbewind weten wij dat er maar weinig voor nodig is om in de schulden te komen. Mensen schamen zich en wachten soms te lang met hulp zoeken. Ons doel is uw financiën te stabiliseren en samen met u een oplossing te zoeken voor de schulden. Dit kan bijvoorbeeld een schuldregeling via de gemeente zijn of de Kredietbank Nederland. Stap over uw schaamte heen en trek aan de bel. Wij helpen u graag verder.

Persoonlijk contact en samenwerking met u en de hulpverlenende instanties vinden wij belangrijk. Wij komen graag langs voor een persoonlijk contact. Continuïteit, adequaat handelen en duidelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel. Bij ziekte of vakantie worden onze diensten waargenomen door twee erkende bewindvoerderskantoren waarmee wij samenwerken. Daarmee is de continuïteit voor onze cliënten gewaarborgd.

Blijf niet in je eentje tobben, maar stap
naar een professionele instantie voor
advies en hulp

Wij zijn lid van

Wij zijn lid vanlogo-nbpm85

BNJWH beheer


Met onze jarenlange expertise in het werkveld van 
bewind, curatele en mentorschap staan we onze cliënten op empathische en kundige wijze bij.
Sinds 2021 is Tim Schoenmaker binnen ons team aan de slag gegaan als Assistent Bewindvoerder. In 2022 hebben we Greta Steenbergen mogen verwelkomen als Administratief Medewerker.

Jitty Zuidema-Taekema
bewindvoerder

Zelfstandig bewindvoerder sinds 2010 . Hier ben ik spontaan ingerold en daar heb ik nog geen moment spijt van gehad.
Stabiliteit en rust creëren in de financiële administraties geeft veel voldoening. In 1994 heb ik de HBO-SPH afgerond en in 2010 heb ik de opleiding Bewindvoering gedaan.

beeldmerk

 

Bewindvoering is geen taboe

 • bewindvoering 01
 • bewindvoering 02
 • bewindvoering 03
 • bewindvoering 04
 • bewindvoering 05
 • bewindvoering 06
 • bewindvoering 07

Beschermings-bewind

 

Bewindvoering Friesland – Bewindvoering is een wettelijke maatregel die wordt opgelegd door de kantonrechter. De rechter stelt uw geld en goederen onder bewind en benoemt een bewindvoerder. Onderbewindstelling beschermt mensen die door hun lichamelijk en/of geestelijke toestand (tijdelijk) niet goed kunnen omgaan met hun geld en bezittingen, maar ook als mensen problematische schulden hebben kunnen ze onder bewind worden gesteld. Het beschermingsbewind zorgt ervoor dat mensen beschermt worden tegen bijvoorbeeld misbruik van anderen, maar ook voor hun eigen beslissing die voor financiële problemen kunnen zorgen.

Een onderbewindstelling kan niet alleen door u zelf, maar ook door familieleden worden aangevraagd. In beide gevallen geld dat de bewindvoerder eerst voor een intake gesprek langskomt. Hierna zal het bewind bij de kantonrechter aangevraagd worden.

Voor wie?

Beschermingsbewind is voor mensen die door hun lichamelijke en/of geestelijke situatie hun  financiële administratie niet op orde kunnen houden. Beschermingsbewind is voor  mensen die als gevolg van verkwisting of het hebben van problematische schulden problemen hebben met de financiële administratie.

Wat is beschermingsbewind nu precies?

De belangrijkste taak van een bewindvoerder is het beheren en beschermen van het vermogen van een cliënt. Zodra er bewind door de kantonrechter is uitgesproken beschikt de persoon niet meer zelfstandig over zijn financiën en goederen. Wordt er structureel meer uitgegeven dan dat er binnenkomt, dan gaat de bewindvoerder uitzoeken hoe dit kan en of er een oplossing voor kan komen. Dit wordt zoveel mogelijk in overleg met de cliënt gedaan. Uiteindelijk maakt de bewindvoerder de definitieve keuzen, maar zal dit altijd uitleggen en verantwoorden. Ook ontvangt u elke maand een klantrapportage. Zo kunt u zelf zien wat er de voorgaande maand is binnengekomen en uit is gegaan.
Beschermingsbewind wordt altijd door de kantonrechter uitgesproken. Bij de kantonrechter zal elk jaar ook een verantwoording afgelegd moeten worden door de bewindvoerder. Zodra het bewind weer wordt opgeheven, gebeurd dit ook bij de kantonrechter.

Wat kunt u verwachten?

Zodra u bij ons onder bewind bent gesteld openen wij een rekening voor u, waarop al uw inkomsten worden gestort. Vanaf deze rekening betalen wij uw vaste lasten en rekeningen. Daarnaast openen wij nog een rekening waarop wij uw leefgeld overboeken. U krijgt bij deze rekening een bankpas waarmee u kunt pinnen. Alle instanties waarmee u te maken heeft schrijven we aan met het verzoek de post voortaan naar ons postadres op te sturen. Op deze wijze zorgen wij ervoor dat uw administratie op orde komt en alle rekeningen op tijd betaald worden.  

Heeft u schulden?

Als het gaat om een klein aantal schulden van een laag bedrag, proberen wij deze via het budgetplan af te betalen. Wij zullen hiervoor afspraken maken met de desbetreffende instanties. Zijn of worden de schulden te groot en is het niet meer mogelijk om deze in korte tijd weg te werken dan melden wij u aan voor een schuldhulpverleningsinstantie (Bijvoorbeeld: de Kredietbank). Een belangrijke voorwaarde hiervan is wel, dat er geen nieuwe schulden gemaakt worden. Het kan in sommige gevallen ook zo zijn dat er voor schulden niet meteen een oplossing te vinden is of u krijgt steeds meer (nieuwe) schulden. Is dat het geval, dan zorgen wij er voor dat de vaste lasten zoveel mogelijk betaald worden en dat u zo vaak mogelijk huishoud geld krijgt. Wij zorgen ervoor dat de beslagleggingen volgens de wettelijke normen gehandhaafd worden.

Contact met de bewindvoerder

In het begin zal het contact vrij intensief zijn. De reden hiervoor is dat in het begin er verschillende zaken geregeld moeten worden. Als de meeste zaken geregeld zijn dan wordt het contact minder. Mocht er aanleiding voor zijn, dan wordt er een huisbezoek ingepland en het staat de cliënt natuurlijk altijd vrij om tijdens het telefonische spreekuur te bellen of te e-mailen.

Informatie van de overheid over
Curatele, Bewind en Mentorschap

curatele_bewind_mentorschap_augustus2016-1

 

Tarieven, vastegesteld door het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOVCK) 

tarieven-bnjwh-beheer

Meer weten of aanmelden?

Voor meer informatie bel 0512 471 764 (bereikbaar maandag 10.00 – 12.00 uur en dinsdag t/m donderdag 9.00 – 12.00 uur) of  mail naar  info@bnjwh-beheer.nl

Het aanvragen van Bewind, Mentorschap of Curatele doet u via de Kantonrechter. Wij kunnen u ondersteunen in dat proces. Hieronder het te volgen stappenplan:

1.  Meldt u aan bij ons kantoor met ons aanmeldingsformulier;
2.  Ons kantoor maakt een afspraak met u;
3.  Wij helpen u graag verder met de aanvraag via de Kantonrechter.

Hieronder kunt alvast de benodigde formulieren bekijken of downloaden

Meldt u aan met het
aanmeldingsformulier
van BNJWH-beheer
Beschermingsbewind

aanmeldingsformulier_bewind_bnjwhbeheer

 

Mentorschap

 

Wat is mentorschap?

Bewindvoering Friesland – Door ziektes of geestelijke aandoeningen kan een persoon soms niet meer in staat zijn om eigen beslissingen te nemen. Dit gaat dan bijvoorbeeld om mensen met Korsakov, dementie of een verstandelijke beperking. Voor deze mensen is mentorschap een welkome uitkomst, mocht er niemand anders zijn die de zorg voor hen draagt.

De mentor behartigd de belangen van de persoon in kwestie. Hierbij gaat het echt om persoonlijke belangen zoals de verzorging, behandeling of begeleiding en niet om financiële belangen. Daarnaast adviseert een mentor de cliënt ok bij zijn of haar persoonlijk beslissingen. Het uitgangaspunt is een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg voor de cliënt. Mentorschap wordt altijd via de kantonrechter aangevraagd. Deze beslist ook weer over de mogelijke opheffing van mentorschap.

In beginsel kunt u bij ons alleen in het verlengde van beschermingsbewind het mentorschap aanvragen. Bij afwijkende zaken beslist de bewindvoerder of deze het mentorschap aanvaardt.

Meer weten?

Voor meer informatie bel 0512 471 764 (bereikbaar maandag 10.00 – 12.00 uur en dinsdag t/m donderdag 9.00 – 12.00 uur) of  mail naar  info@bnjwh-beheer.nl

Curatele

 

Bewindvoering Friesland – Curatele is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële belangen als hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat iemand en verstandelijke of psychische beperking heeft, maar ook verslaafden kunnen onder curatele komen te staan.

Door iemand onder curatele te stellen, kan deze persoon niet zelfstandig en zonder toestemming rechtshandelingen uitvoeren (een rechtshandeling kan door iedereen van 18 jaar en ouder worden uitgevoerd). Onder rechtshandelingen vallen onder andere: een huis kopen/huren, een telefoonabonnement afsluiten en een verzorgingstehuis uitzoeken. Mocht een persoon wel een telefoonabonnement afsluiten bij een bedrijf waar niet goed gecontroleerd wordt of de persoon wel daadwerkelijk deze rechtshandeling mocht uitvoeren, dan is dit in het geval van curatele weer terug te draaien zonder consequenties voor de desbetreffende onder curatele gestelde persoon.
Curatele is speciaal bedoeld voor mensen met bijvoorbeeld een psychische aandoening of voor mensen met verslavingsproblematiek. Een vereiste voor curatele is dat de aandoening blijvend is. Is dit niet het geval en is de aandoening maar van korte duur, dan is bewind of mentorschap een beter keuze.

Curatele wordt uitgesproken door de kantonrechter en na de uitspraak wordt deze persoon in het curatele-register gepubliceerd.

Meer weten?

Voor meer informatie bel 0512 471 764 (bereikbaar maandag 10.00 – 12.00 uur en dinsdag t/m donderdag 9.00 – 12.00 uur) of  mail naar  info@bnjwh-beheer.nl

beeldmerk

Als je de hulp van een ander accepteert betekent dat niet dat je gefaald hebt. Het betekent dat je er niet alleen voor staat.
– voorpositiviteit.nl –

Contact

Meer weten of andere vragen? Neem gerust contact met ons op

BNJWH beheer

Postbus 12
9230 AA  Surhuisterveen 

Telefoon:
maandag 10.00 – 12.00 u
dinsdag t/m donderdag 9.00 – 12.00 u
0512 471 764

E-mail: 
info@bnjwh-beheer.nl

Privacy & Ethiek

 • BNJWH-beheer zal zordragen voor de bescherming van privacygevoelige cliëntgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). En de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV). BNJWH-beheer is bij het CBP opgenomen onder meldingsnummer m1578053.
 • De eigenaar en werknemers hebben een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG).
 • BNJWH-beheer heeft een klachtenprocedure opgesteld en deze is te allen tijde opvraagbaar door de cliënt.
 • Eigenaar en werknemers zullen in de periode van de verslaglegging geen schenkingen, erfstelling of legaten van de cliënten of hun naaste familie in ontvangst nemen.
 • Er wordt uitgegaan van de levensovertuiging, godsdienstige gezindheid en culturele achtergrond van de cliënt.

Bezwaren & Klachten

Werken met mensen vereist zorgvuldigheid

Ondanks onze professionaliteit en respect voor u, kan het zijn dat u toch niet geheel tevreden bent over onze dienstverlening. BNJWH-beheer wil er alles aan doen om er samen met u uit te komen. Wanneer u desondanks van mening bent dat BNJWH-beheer in gebreke blijft, dan dient u onze bezwaren- en klachtenprocedure te volgen.

De bezwaren- en klachtenprocedure kunt u hier lezen >>>

 

© 2016 BNJWH-beheer